Doel

Tijdens een wedstrijd probeer je de tegenstander door middel van een worp op de grond te krijgen en vervolgens in een houdgreep vast te houden. Boven de 12 jaar mag je ook armklemmen en verwurgingen toepassen. Dit vraagt een goede techniek, juiste timing, voldoende kracht en judo-inzicht.

Score

Bij de mat staat een tafel waarachter twee mensen de tijd en de door de scheidsrechter gegeven punten bijhouden. Het scorebord heeft een rood en een wit gedeelte. De judoka moet tijdens een wedstrijd een rode of een witte band over zijn eigen band doen. Maakt de judoka met de rode band een punt, dan komt dat aan de rode kant te staan en natuurlijk andersom hetzelfde.

Als je een worp maakt verdien je punten. De scheidsrechter geeft met gebaren aan welke score is behaald. Bij dit gebaar roept hij de naam van de score. Een scheidsrechter kan zich ook vergissen. Dan zwaait hij met z'n hand boven zijn hoofd heen en weer. De punten worden dan van het scorebord gehaald.

Een ippon is de hoogste score: 10 punten. Als je een ippon haalt is de wedstrijd gelijk afgelopen. 

Een waza-ari is 7 punten, maar als je twee keer een waza-ari scoort, krijg je ook een ippon. De scheidsrechter zegt dan: waza-ari awasete ippon.

       ippon                        waza-ari                     

Een judoka kan op de volgende manieren een ippon scoren: 

 • Wanneer de tegenstander met snelheid op de rug wordt geworpen.
 • Wanneer de tegenstander 25 seconden in een houdgreep wordt vastgehouden.
 • Wanneer de tegenstander aftikt na aanzetten van een armklem of verwurging.
 • Wanneer de tegenstander de zwaarste straf (hansokomake) krijgt.

Als de tegenstander niet zo mooi valt, krijg je een lagere score. Als hij bijvoorbeeld op zijn zij valt een yuko. Als je een houdgreep korter dan 25 seconden vasthoudt, krijg je daar ook een score voor.

Tijd

Een wedstrijd duurt, afhankelijk van de leeftijd van de judoka’s 2, 3 of 4 minuten. Bij een judowedstrijd wordt gewerkt met een zuivere wedstrijdtijd. Dit houdt in dat wanneer de judoka's stoppen met judoën de wedstrijdtijd ook wordt stilgezet. 

De tijdwaarnemer start de klok als de scheidrechter hajime roept. Als hij matté roept wordt de klok stilgezet totdat hij weer hajime roept. Dit gaat zo door totdat de wedstrijd voorbij is. Dan gooit de tijdwaarnemer een zakje op de mat en de scheidsrechter roept sore made (= einde van de wedstrijd). 

Degene die de houdgreeptijd bijhoudt, begint hiermee als de scheidsrechter osae komi zegt. Roept de scheidsrechter toketa dan telt de houdgreep niet meer omdat de ander eruit gekomen is. De houdgreeptijd wordt dan stilgezet en de tijdwaarnemer zegt hoelang de houdgreep heeft geduurd. Hiervoor krijg je dan punten. 

Als de tijd om is, wijst de scheidsrechter de winnaar aan. Als beide judoka's geen punten hebben of evenveel punten, noemen we dit hiki-wake (onbeslist). Wanneer er een winnaar aangewezen moet worden, omdat er bijvoorbeeld iemand doormoet naar de volgende ronde, bepaalt de scheidsrechter samen met de hulpscheidsrechters wie gewonnen heeft. Meestal is dat degene die het meest aangevallen heeft.

Straf

Tijdens een wedstrijd is het verboden om buiten de mat te stappen. Dan ontwijk je namelijk het gevecht. Als je toch buiten de mat stapt, kan de scheidsrechter jou een straf geven.Andere kleine overtredingen, waarvoor je een shido  of chui (yuko tegen) kan krijgen, zijn:

 • Ontwijken van het gevecht door bijvoorbeeld een heel verdedigende houding aannemen, bijvoorbeeld door voortdurend het uiteinde van de mouw van de tegenstander vast te houden.
 • Een schijnaanval: je maakt dan een actie waarmee je doet alsof je wilt aanvallen, terwijl er geen intentie was de tegenstander écht te werpen.
 • De vingers van de tegenstander vastgrijpen, of jouw vingers in de mouw van de tegenstander stoppen.
 • Opzettelijk het eigen judopak in de war trekken of de band opnieuw vastknopen zonder toestemming van de scheidsrechter.
 • De tegenstander naar beneden trekken.

Ernstigere overtredingen (waarvoor je ook zwaardere straffen krijgt) zijn: 

 • Een hand, arm, voet of been direct op het gezicht van de tegenstander plaatsen.
 • Beenscharen (= scharen met gekruiste voeten terwijl de benen worden gestrekt) toepassen op de romp of nek of hoofd van de tegenstander.
 • De instructies van de scheidsrechter negeren.
 • Opmerkingen of gebaren maken naar de tegenstander of scheidsrechter.
 • Een actie ondernemen waarmee de tegenstander in gevaar kan komen of geblesseerd kan raken.
 • ‘Duiken’ met het hoofd naar voren naar de mat door voorover en naar de grond te buigen terwijl je technieken zoals uchi-mata, harai-goshi en dergelijke toepast.

Gewicht

Bij judowedstrijden worden de judoka's ingedeeld op leeftijd en gewicht. Bij jongens/mannen worden de volgende gewichtscategorieën aangehouden: -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, en +100 kg. Bij meisjes/dames liggen de gewichtsgrenzen op –40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg.

Het is tijdens wedstrijden verboden om sieraden (ook piercings) te dragen. Lang haar moet in een staart. Meisjes moeten een wit t-shirt dragen onder hun judogi.

 

(bron:JBN)

 

 

 

 

Judo

Budoclub Hajime

Sportcomplex Oosterhout

Vondelstraat 35

1813 AA  Alkmaar

 info@budoclubhajime.nl

Telefoon: 072-5126252

(alleen tijdens lesuren)

 

 

  

 

 

 

 

© 2017 Hajime Alkmaar
Free Joomla! templates by Engine Templates