Naam Rang
Peter Weerenbeck Hoofdtrainer (nivo 4), 4e dan
René Peereboom Judoleraar B, (nivo 4), 3e dan
  Dennis Peereboom Judoleraar A (nivo 3), 2e dan
 Thomas van Straaten Judoleraar A (nivo 3), 2e dan
Joeri Schilder Judoleraar A (nivo 3), 2e dan
  Iris van Soest Judoleraar A (nivo 3), 2e dan
 

Julian van Wickeren

Judoleider (nivo 2), 1e dan